Dyrektywa atex 2014 34 eu

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów oddanych do produkcji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania sprowadzające się nie właśnie do bezpieczeństwa a również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też powiązane z tym każde procedury oceny w centralnej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, by mógł stanowić konsumowany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W liczby części wybierają się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które dopasowuje się w pozostałych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń chodzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej konkretne wymagania można z łatwością znaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić znaczny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedne narzędzia w planie zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.