Dzialalnosc gospodarcza malzonkow

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest również w małych obiektach, jak również w szybkich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref znanych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w organizacji modułów i często łączone w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Widoczny jest wszelkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i budowę biegnąca zgodnie spośród jej celem. Oznaczenia na obecnych możliwościach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że osobę dostaje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie daje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budowie jest skierowanie wszystkich do bezpiecznego pójścia w przypadku ewakuacji. Spośród tego powodu winnym stanowić dobrze widoczne, ponieważ w światłu ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest słaby pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary i wysoka sprawność, duża trwałość i wielka liczbę luminacji.