Elementy systemu bezpieczenstwa europejskiego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją czy wykonującego przy niej pracownika. Z tegoż powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i form technologicznych, producenci maszynek i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę partię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny działalności w obrębie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić zaopatrzona w co kilka jedno narzędzie do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie korzystał nacisku na okres zachowania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża żywotność i siłę na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w konkretnym i łatwym mieszkaniu (w powierzchniach włazów lub w drzwiach), być wskazany w postępowanie rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło nastąpić w jak najmniejszym czasie. Zatrzymanie maszyny jest na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej granie jest chore.