Gastronomia 11 carpi

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, robiącego się za pośrednictwem technik połączonych z naukami psychologicznymi. Stanowi więc model szkolenia pracowników polegający na prowadzeniu procesu decyzyjnego w końca odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia swym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu zajęcia są coachowie, którzy idą ze znanymi odbiorcami na drugich płaszczyznach np. w klubu z ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a i analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z nowymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze używanie ich własnych predyspozycji, określenie naszych planów oraz skupienie na optymalizacji działań prowadzących do ich kupienia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego własne poglądy i programy intelektualne. Innymi częściami charakterystycznymi w ćwiczeniach dla  pracowników w organizacji coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych zasad; nie uczy ludzi, tylko usprawnia im w procesie rozwijania się; jest skonstruowany na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; końcem jest dostarczanie do konkretnego wprowadzania zmian.