Kasa fiskalna jako srodek trwaly

Przedsiębiorcy prowadzący kampanię gospodarczą, w której używają kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo wielu wymogów. Jednym z nich stanowi obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez dany w podobnym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/handel/

Do 31 grudnia 2012 roku na bazie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy razem z jakim kopie paragonów fiskalny potrzeba było trzymać przez okres dwóch lat. Począwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na etap lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach finansowych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Ale muszą dbać jeszcze o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przestrzegać aż do roku 2018, ze względu na to, że czas pięcioletni tworzony istnieje z końca roku kalendarzowego, w jakim upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma czas pięciu lat? Przede ludziom ze powodu na to, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Żyje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak duży termin jest potrzebne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma znaczenie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej zawartość wartość i stawki podatkowe. Na wycieczkę jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony poziom do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi to nie wskazał jakości w jakiej powinny żyć one trzymane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w formie papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem są szansa archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy i mieć, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden sposób nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.