Modul program sekolah selamat

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów robiących w oparciu o tą samą bazę danych. W relacje od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program siedzi w środowisku sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) również w klasy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z nowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany jest dla lekkich i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z dodatkowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry tudzież płace jest następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go zintegrować z organizmem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do systemu Optima pozwala na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co pozwoli na budowanie rozliczeń z ZUSem.