Odpylanie normy

Dyrektywa ATEX przechodzi na punktu zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które otoczone są postanowieniami tego tekstu na terenie Unii Europejskiej. Ponadto chodzi do zminimalizowania i dokładnie wyeliminowania ryzyka mienia z narzędzi bądź sposobów obronnych w grupach zagrożonych wybuchem, i które to wyposażenia czy plany nie są do tego przystosowane.

Dyrektywa określa podstawowe wymagania atex w dziale bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w powierzchniach wybuchowych. Chcenia te usuwają się przede ludziom do potencjalnych źródeł, które potrafią sprawić zapalenie się urządzeń w okolicach zagrożonych wybuchem. Zabiera się również do organizmów ochronnych, które podczas wybuchu budują się samoczynnie. Zadaniem tych systemów ochronnych jest przede ludziom jak największe zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie końców jego rozprzestrzeniania się. Wymagania atex jednocześnie łączą się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura ta stanowi na punktu bezpieczne bycie urządzeń oraz samodzielnych systemów ochronnych, które to osiągają się w powierzchniach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie biorą pod uwagę części i podzespoły, które nie są w kształcie pełnić samodzielnych funkcji. Choć są ważne przede wszystkim dlatego, że wchodzą na bezpieczeństwo bycia zarówno urządzeń kiedy również układów ochronnych. Na terenie całej Unii Europejskie do obrotu można wprowadzić jedynie te artykuły, które otoczone są wymaganiami Dyrektywy nowego rozwiązania, a które przede całym te wymagania spełniają. Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą tylko nowych wyrobów, które po raz pierwszy zaczynane są do zakupu. Chodzi także o te wykonywane na kraju Unii Europejskiej, kiedy oraz te jakie do Grupy Europejskiej są importowane. Dyrektywa ATEX obejmuje: - wyroby nowe produkowane w UE, - wyroby „jako-nowe”, - wyroby nowe czy używane sprowadzane z poza Unii Europejskiej, - wyroby oryginalne a „jak inne” oznakowane przez osobę, która nie stanowi ich pierwotnym producentem.