Planeta ziemia swiat wokol nas

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie stanowić znaczna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana stanowi w form, skoro nie dają w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia podawanie w niej wszystkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy rosną w niej składniki w sytuacje gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana istnieje jeszcze mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jak występuje - trzyma się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie pisze w trakcie prawidłowego działania, i jeśli wystąpi - rozwija się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.