Wybuch domu

Mianem wybuchu wyraża się gwałtowne wydzielenie ogromnych kwocie energii. Działanie to składa ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej jest toż zabawom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez początku to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie przestrzenie są zagrożone wybuchem? Najczęściej uczęszczają do nich powierzchnie, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, rosnących w całości gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich prowadzą za wielkie temperatury. Warto wiedzieć, że w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą wywołać eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak jeszcze pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których zyski byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a też naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby zapobiec wysoce wymienionym szkodom, należy nigdy nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest pomoc przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały powołane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, których końcem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W znaczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo chodzących w nich wszystkim.